درمانی ,توسعه ,پرتو ,سازی ,تحقیق ,یونساز ,پرتو درمانی ,بهینه سازی ,سازی پروتکلهای ,پرتو تشخیصی ,فیزیک پزشکی

 

1-     ارزیابی ریسک خطر در آزمون­های پرتوتشخیصی

2-     ارزیابی ریسک خطر در بکارگیری پرتوهای غیر یونساز در روشهای درمانی

3-    ارزیابی رادیواکولوژیکی تابش­های یونساز و غیر یونساز درآب، خاک و هوا

4-    کنترل کیفی و تضمین کیفیت دستگاه­های پرتوتشخیصی و پرتو درمانی

5-    تحقیق و بهینه سازی روشهای مختلف پردازش تصاویرپزشکی  و تحلیل خطا

6-    شبیه سازی دستگاه های پرتو درمانی جهت توسعه و بهینه سازی پروتکلهای درمانی

7-    شبیه سازی دستگاه های پرتو تشخیصی  جهت توسعه و بهینه سازی پروتکلهای تشخیصی

8-    بررسی­های رادیوبیولوژیکی تابش­های یونساز و غیر یونساز

9-    ارزیابی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ویژگیهای روشهای پرتو تشخیصی و پرتو درمانی

10-تحقیق و توسعه در زمینه کاربرد رادیوداروها در تشخیص و درمان

11-تحقیق و توسعه روشهای دزیمتری در آزمون­های پرتوتشخیصی و پرتو درمانی

12-تحقیق و توسعه انواع لیزر و کاربردهای آنها در پزشکی

13-تحقیق و توسعه تکنیکهای نوین رادیوتراپی

14-دانش پژوهی توصیفی در حوزه فیزیک پزشکی

 

 

منبع اصلی مطلب : Medical Physics in LUMS
برچسب ها : درمانی ,توسعه ,پرتو ,سازی ,تحقیق ,یونساز ,پرتو درمانی ,بهینه سازی ,سازی پروتکلهای ,پرتو تشخیصی ,فیزیک پزشکی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اولویت های پژوهشی گروه فیزیک پزشکی و رادیولوژی علوم پزشکی لرستان